Stajne, chovy, podstielky

Biopreparáty sú určené na zlepšenie environmentálnych, sanitárnych a hygienických podmienok v objektoch chovu hospodárskych zvierat s plytkou alebo hlbokou podstielkou, v dočasných ustajňovacích zariadeniach, výbehoch a útulkoch pre zvieratá, zoologických záhradách, klietkach a kotercoch pre domáce zvieratá a podobne. Prípravky znižujú zápach, redukujú obsah sírovodíka a amoniaku v ustajňovacích objektoch, znižujú množstvo patogénnych baktérií, húb a plesní.

Načítávanie...