Sanidenn akvárium

Zoznam želaní
SKU: 824_00
Hodnotenie z 5 0 hodnotení
(0 hodnotení)
Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov vhodný pre použitie v akváriu.

Od 10.00 €

Načítavanie...

Popis

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich vplyvu, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok: amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných jedno- alebo viac uhlíkových organických zlúčenín. Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, meniť hodnoty pH v sladkovodných akváriách a vysokú účinnosť pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov.

Vlastnosti Sanidenn Akvárium:

  • zlepšuje priezračnosť vody v akváriu,
  • rozkladá tuhý odpad a usadeniny na dne akvária,
  • pôsobí preventívne proti širokému spektru chorôb a infekcií,
  • zlepšuje funkciu filtrácie,
  • neškodný voči rybám a iným živočíchom v akváriu,
  • účinne potláča rozvoj baktérií a patogénnych mikroorganizmov,
  • viaže na seba kovy aj ťažké kovy,
  • degraduje škodlivé látky: amoniak, dusičnany, sírovodík, indol, skatol, merkaptány, zlúčeniny fosforu,
  • aplikáciou dochádza k priaznivej obnove mikrobiologickej rovnováhy ekosystému.

Dávkovanie:

5g na 100l akváriovej vody raz za 7 dní, pri výraznom zápachu alebo rozsiahlom znečistení 10g na 100l akváriovej vody raz za týždeň. Pri zabiehaní akvária (bez rýb) 20g na 100l prvá dávka, po 14 dňoch znovu 20g na 100l.

Použitie:

Správne stanovené a odmerané množstvo biopreparátu vysypte do plastovej nádoby. Zalejte akváriovou vodou a rozmiešajte nekovovým predmetom. Zmes následne vylejte do akváriového filtra alebo priamo do akvária.

Pozor! Spôsobuje biele zafarbenie akváriovej vody. Baktérie sa usadia do filtrácie a na dno, pre ryby je takto zafarbená voda neškodná. Výrazné prečistenie vody od zafarbenia je badateľné už po 2-3 hodinách pri správne nadimenzovanej zapnutej filtrácii.

Balenie:

0,25 kg, 0.45kg, 0,9kg, 4.5kg, 25kg.

Prášok

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie a nevyžaduje pri svojej aplikácii dodržiavanie osobitných bezpečnostných opatrení.

Atest: PZH/HT-2684/2012

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov, od otvorenia výrobku.

Hodnotenia

0.0
0
0
0
0
0