Sanidenn akvárium

Zoznam želaní
SKU: 824_00
Hodnotenie z 5 0 hodnotení
(0 hodnotení)
Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov vhodný pre použitie v akváriu.

Od 10.00 €

Načítavanie...

Popis

Biopreparát je zložený z aktivačnej zložky a starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich vplyvu, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok: amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných jedno- alebo viac uhlíkových organických zlúčenín. Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, meniť hodnoty pH v sladkovodných akváriách a vysokú účinnosť pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov.

Vlastnosti Sanidenn Akvárium:

  • zlepšuje priezračnosť vody v akváriu,
  • rozkladá tuhý odpad a usadeniny na dne akvária,
  • pôsobí preventívne proti širokému spektru chorôb a infekcií,
  • zlepšuje funkciu filtrácie,
  • neškodný voči rybám a iným živočíchom v akváriu,
  • účinne potláča rozvoj baktérií a patogénnych mikroorganizmov,
  • viaže na seba kovy aj ťažké kovy,
  • degraduje škodlivé látky: amoniak, dusičnany, sírovodík, indol, skatol, merkaptány, zlúčeniny fosforu,
  • aplikáciou dochádza k priaznivej obnove mikrobiologickej rovnováhy ekosystému.

Dávkovanie:

5g 100l akváriovej vody raz za 14-30 dní, pri výraznom zápachu alebo rozsiahlom znečistení 20g na 100l akváriovej vody raz za týždeň. Pri zabiehaní akvária 20g na 100l prvá dávka, po 14 dňoch znovu 20g na 100l.

Použitie:

Správne stanovené a odmerané množstvo biopreparátu vysypte do plastovej nádoby. Zalejte vlažnou vodou a rozmiešajte nekovovým predmetom. Zmes následne vylejte do akváriového filtra alebo priamo do akvária.

Pozor! Pri väčších dávkach spôsobuje biele zafarbenie akváriovej vody. Baktérie sa usadia do filtrácie a na dno, pre ryby je takto zafarbená voda neškodná. Výrazné prečistenie vody je badateľné už po 2-3 hodinách pri správne nadimenzovanej zapnutej filtrácii.

Balenie:

0,25 kg, 0.45kg, 0,9kg, 4.5kg, 25kg.

Prášok

Biopreparát nepredstavuje žiadne riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie a nevyžaduje pri svojej aplikácii dodržiavanie osobitných bezpečnostných opatrení.

Atest: PZH/HT-2684/2012

Doba použiteľnosti biopreparátu je 24 mesiacov, od otvorenia výrobku.

Hodnotenia

0.0
0
0
0
0
0