Rozklad tukov

Enzymatické prostriedky určené na rozklad akýchkoľvek organických látok a špeciálne tukov v odpadových a kanalizačných systémoch, v tukových odlučovačoch (lapačoch) a v čistiarňach odpadových vôd. Koncentrované prípravky rozpúšťajú tuky a udržiavajú priechodnosť v sanitárnej inštalácii. Rozkladajú a odstraňujú tukový film.

Načítávanie...