Ekologické čistenie odpadových vôd s Eco-Tabs

Ekologické čistenie odpadových vôd s Eco-Tabs

Tablety Eco-Tabs poskytujú kompletné riešenie pre váš septik. Rozkladajú organický kal, odstraňujú zápach a zvyšujú celkovú účinnosť systému. S použitím týchto tabliet sa vyhnete častému a nákladnému odčerpávaniu odpadovej vody. Čistenie odpadových vôd je vďaka nim bezpečné, rýchle a ekologické.

Tablety na čistenie odpadových vôd Eco-Tabs

Eco-Tabs sú novým a revolučným produktom, ktorý slúži na odstránenie tukov, olejov a kalov v bytových, obchodných a priemyselných zariadeniach. Ošetrenie odpadových vôd pozostáva z vysoko koncentrovaného prípravku, ktorý spája prírodné baktérie a kyslík vo forme tablety. Eco-Tabs znižujú náklady na údržbu septiku. Pri ošetrení odpadových vôd nemusíte použiť toxické chemikálie ani osobitné postupy manipulácie.

Tablety Eco-Tabs môžete využiť aj pri ošetrení lapačov tukov, žúmp, prenosných toaliet, rybníkov, jazier, poľnohospodárskych fariem - všade tam, kde je potrebné bezpečné a netoxické riešenie pri vzniku tuhých odpadov a zápachu. Tablety Eco-Tabs sú zložené výlučne z nepatogénnych baktérií a netoxických látok. Nepoškodzujú životné prostredie a nie sú nebezpečné pre ľudí, zvieratá ani rastliny.

Ako tablety Eco-Tabs fungujú

Eco-Tabs sú navrhnuté tak, aby sa v nádrži pomaly rozpúšťali pomocou prírodných vodorozpustných polymérov a syntetických polymérov, ktoré nie sú nebezpečné. Postupne uvoľňujú peroxydát uhličitanu sodného, pevnú formu peroxidu vodíka. Následne uvoľňujú kyslík, ktorý sa rozptýli v nádrži a spôsobí okamžité prebublávanie. Časť soli uhličitanu sodného potom upravuje vodu na neutrálne pH

Uvoľnený kyslík okamžite reaguje s akýmkoľvek sírovodíkom (a inými sulfidmi, tiolami a merkaptánmi) za vzniku netoxického síranu sodného a rôznych solí organických sulfidov. Okysličenie vody zmierňuje zápachy sulfidov a nakoniec zabraňuje korózii potrubí, čerpadiel a ventilov v dôsledku eliminácie kyslého sírovodíka a iných prirodzene sa vyskytujúcich kyselín v odpadových vodách.

Pretože tableta klesá na dno nádrže, pôsobenie tablety počas rozpúšťania spôsobuje prebublávanie spodného kalu. Kombinácia okysličenia a pufrovania vody, prebublávania a uvoľňovania aeróbnych baktérií iniciuje biodegradáciu oleja, tukov a iných organických kalov. V systéme s konštantným prietokom Eco-Tabs úplne odstránia olej a mastné zrazeniny. Ponechajú iba pevné látky, ktoré sa nerozložia alebo nerozpadnú (napríklad plastové aplikátory, uzávery fliaš a podobne). Kontinuálna aplikácia Eco-Tabs odstraňuje sírovodík a rozkladá zvyškové organické kaly.

Tablety EcoTabs

Použitie Eco-Tabs je jednou z najjednoduchších a najefektívnejších úprav odpadovej vody. Všetky zložky v tabletách sú bezpečné z hľadiska životného prostredia a na ich použitie nie je potrebné žiadne zvláštne povolenie.

Hlavné výhody Eco-Tabs

  • Uvoľňujú chemické látky, ktoré okysličujú a čistia odpadovú vodu.
  • Neutralizujú kyseliny a premieňajú sírovodík na nekorozívny síran a ďalšie neutrálne soli.
  • Pôsobia preventívne proti korózii kovového a betónového potrubia, čerpadiel a iného príslušenstva.
  • Iniciujú bakteriálnu degradáciu a aeróbne rozkladanie oleja, tukov a spodného kalu.
  • Sú 100% ekologické.
  • Aplikácia je jednoduchá, sú vhodné aj do ťažko prístupných nádrží.

Druhy Eco-Tabs

Eco-Tabs Clean-out pack - čistiace balenie do septikov a žúmp.
Eco-Tabs Booster pack - posilňovacie balenie pre septiky a žumpy.
Eco-Tabs Grease trap treatment starter pack - štartér pre lapače tukov.
Eco-Tabs Grease trap maintenance pack - udržiavacie balenie pre lapače tukov.
Eco-Tabs Shock treatment pack - ošetrenie šokom proti zápachu z odtokov.

Ako Eco-Tabs používať

Prípravky Eco-Tabs sú dostupné vo forme tabliet alebo prášku, v závislosti od typu balenia (napríklad čistiace, šokové, posilňovacie...) Tablety sú zabalené v plastovom obale, ktorý je rozpustný vo vode. Pred použitím ho nemusíte odstraňovať. Eco-Tabs jednoducho vhodíte do nádrže. Zatlačte ju na dno nekovovou tyčou a premiešajte kal. Dávkovanie sa môže líšiť v závislosti od veľkosti nádrže, prietoku a teploty. Vždy postupujte podľa návodu na obale.

Čistiace balenie (Eco-Tabs clean-out pack) môžete použiť aj v prípade, ak nemáte prístup k nádrži. Balenie 3 malých tabliet môžete spláchnuť do toalety, alebo rozbiť veľké tablety na menšie kusy. Pri tejto metóde môže čistenie odpadových vôd trvať o niečo dlhšie. Je dôležité, aby ste naďalej pokračovali v údržbe s udržiavacím balením Eco-Tabs.

O spoločnosti Eco-Tabs

Spoločnosť Eco-Tabs vyrába ekologické a netoxické prípravky na spracovanie odpadu. Na vývoji produktových radov sa podieľajú vedci, inžinieri a odborníci na odpadové vody. Ponúkajú inovatívne riešenia starostlivosti o všetky typy odpadových vôd s vysokým účinkom. Hlavným cieľom spoločnosti je priniesť na trh cenovo dostupné produkty, ktoré riešia problémy so spracúvaním odpadovej vody bez toho, aby poškodzovali životné prostredie.