Chov hydiny môžu ohroziť bakteriálne ochorenia. Ako im predchádzať?

Chov hydiny môžu ohroziť bakteriálne ochorenia. Ako im predchádzať?

Zdravie, a tým aj úžitkovosť hydiny, môže ovplyvniť mnoho faktorov. V menších domácich chovoch je hydina náchylnejšia na niektoré infekcie, pretože prichádza do styku s divo žijúcimi zvieratami a škodcami. Problémom je tiež nedostatočná asanácia chovu. Ktoré bakteriálne ochorenia postihujú hydinu najčastejšie a čo môžete robiť v rámci prevencie?

Salmonelóza hydiny

Salmonelóza je infekčné ochorenie tráviaceho traktu. Spôsobuje ju baktéria salmonella enterica pullorum, ktorá je zo sliepok a inej hrabavej hydiny prenosná aj na človeka. Medzi príznaky salmonelózy hydiny patrí apatia, ťažkosti s dýchaním, menšia znáška vajec, či hnačka. Dospelé jedince môžu byť bezpríznakové. Sliepky so salmonelou majú vysokú mieru úhynu a v aj po prekonaní nákazy sú prenášačmi tohto ochorenia. Lieči sa antibiotikami.

Hemofilová nádcha

Hydinová nádcha sa vyskytuje hlavne v jarných a letných mesiacoch. Medzi príznaky hydinovej nádchy patrí výtok z očí a nozdier, kýchanie a sípavé, sťažené dýchanie. Predpokladá sa, že na vývoji ochorenia sa spolupodieľala baktéria haemophilus paragallinarum. Infekcia spôsobuje oslabenie slizníc dýchacích ciest aj celého organizmu, vďaka čomu je hydina náchylnejšia na iné ochorenia. Lieči sa špeciálnymi antibiotikami a karanténou postihnutej hydiny.

Tuberkulóza hydiny

Tuberkulóza je bakteriálne ochorenie postihujúce predovšetkým kurovité vtáky a v menšej miere aj vodnú hydinu. Pôvodcom je mycobacterium avium, ktorá postihuje najmä pečeň, slezinu a črevo. Je prenosná aj na cicavce a človeka. Príznaky sú spočiatku nevýrazné, hydina je malátna, pŕchne jej perie, koža môže byť posiata malými vredmi. Rozmáhajúcim sa ochorením nastupuje hnačka, jedince chudnú, opúchajú im kĺby nôh a krídel. Toto nepríjemné ochorenie nie je liečiteľné.

Chov hydiny

Pasteurelóza (cholera)

Toto obzvlášť nepríjemné, infekčné ochorenie je značne rozšírené v domácich chovoch hydiny a medzi voľne žijúcim vtáctvom. Má prudký priebeh a vysokú mortalitu. Baktérie pasteurellla multocida vnikajú do tela cez sliznicu nosohltanu, kde prežívajú a pri oslabení organizmu vyvolajú hromadné ochorenie. Pri prudkom priebehu cholery sú príznaky prítomné iba niekoľko hodín pred uhynutím. Patrí medzi ne zvýšená teplota a ospalosť.

Ako predchádzať bakteriálnym ochoreniam hydiny?

Predpokladom zdravého chovu hydiny je zabezpečenie kvalitnej starostlivosti a dobrého zdravotného stavu zvierat v hygienických podmienkach. V období jesene a zimy je vhodné skontrolovať zdravotný stav kŕdľa a vykonať preventívne odčervenie zvierat. Minimálne raz ročne je je potrebné dôsledné vyčistenie a dezinfekcia chovných priestorov (nielen podlahy). Nezabúdajte ani na deratizáciu. Povrchy je potrebné čistiť od trusu na pravidelnej báze. Pred jarou je vhodný čas na vakcináciu.

Na začiatku jari je dôležité sústrediť sa na posilnenie zdravia zvierat, a to kvalitnou výživou, ktorá obsahuje všetky potrebné vitamíny, hlavne vitamín A, D3 a E. Správna výživa podporí odolnosť zvierat voči infekciám a bakteriálnym ochoreniam. V rámci prevencie pred ochoreniami odporúčame používanie biopreparátov, ktorých úlohou je rozklad a degradácia škodlivých látok priamo v podstielke hydiny. Na tento účel je vhodný prípravok Sanidenn plytká podstielka, ktorý taktiež odstraňuje zápach, znižuje objem tuhého odpadu a účinne potláča rozvoj baktérií a patogénnych mikroorganizmov.

Sanidenn plytká podstielka

Pre 100 % starostlivosť o kuríny a chovné priestory hydiny je vhodný aj Set plytká podstielka, ktorý obsahuje biologické prípravky Sanidenn a Biosan P. Biosan znižuje vlhkosť v podstielke, rozkladá sírovodík a prispieva k zníženiu výskytu chorôb dýchacích ciest a tráviaceho traktu hydiny, ako je napríklad salmonelóza. Používanie týchto prípravkov je jednoduché a nie sú škodlivé pre človeka, zvieratá ani životné prostredie.