Akwesan + Akwesan GR - Jarná a jesenná údržba jazierka

Zoznam želaní
SKU: 1006_00
Hodnotenie z 5 0 hodnotení
(0 hodnotení)
Prípravky pre kompletnú jarnú aj jesennú starostlivosť o jazierka a vodné nádrže. Odstraňujú kal a pôsobia na rozvoj užitočnej bakteriálnej flóry.
Dostupnosť:

Skladom - 99ks

65.00 €

Popis

Kompletná jarná aj jesenná starostlivosť pre záhradné jazierka, plávacie jazierka, prírodné jazerá a vodné nádrže. Akwesan GR odstraňuje kal na dne jazierok a iných vodných plôch a Akwesan iniciuje kolobeh dusíka a pôsobí na rozvoj užitočnej bakteriálnej flóry.

Spôsob aplikácie prípravku: Prípravok rovnomerne rozsypte po celom povrchu vodnej hladiny. Môžete ho aplikovať aj v prítomnosti vodných živočíchov.
Bezpečnostné opatrenia: Uchovajte mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste v uzatvorenej nádobe. Chráňte pred slnečným žiarením a uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov.
Balenie: Akwesan 500 g + AkwesanGR 500 g.

Akwesan:

Mikrobiologický prípravok Akwesan z vhodne vyselektovaných kmeňov psychrofilných a psychrotrofných baktérií, nosičov a štartérov. Je určený na použitie v jazierkach, kúpacích jazerách a vo väčších vodných plochách.

Je vhodný aj pri zakladaní jazierok alebo kúpacích jazierok, iniciuje kolobeh dusíka a pôsobí na rozvoj užitočnej bakteriálnej flóry. Aplikácia preparátu do vodného prostredia podporuje zachovanie mikrobiálnej rovnováhy biotopu, reguluje kolobeh dusíka a stimuluje efektívnu výmenu fosforu, ktorá spočíva vo vyváženom pomere rozpustného a nerozpustného fosforu vo vodnom prostredí.

Dávkovanie:

10 gramov na každý 1m vodnej plochy.
Prípravok by sa mal použiťraz za jednu sezónu, najlepšie na jar alebo na jeseň.
Akwesan GR:

Na dne každej vodnej nádrže sa usádzajú organické i neorganické látky, ktoré vytvárajú spodné usadeniny. Spodné usadeniny vznikajú z organických látok, ktoré pozostávajú z nerozložených, uhynutých živočíchov alebo z živočíšnych výkalov, teda tzv. detritov a zo sedimentujúcich látok sestonov. Ďalšiu zložku tvoria anorganické látky, ako sú napríklad kremík, íl alebo hlina, ktoré sa na dne vodných nádrží usádzajú a po usadení vytvárajú suspenziu.

Prípravok Akwesan GR pôsobí tak, že sa vo vrstve spodných usadenín dôjde k aktivácii mikrobiálnej očkovacej látky, ktorá pozostáva zo zložky vhodne vybraných kmeňov baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú vo vodnom prostredí, čím postupne dochádza k redukcii spodných usadenín.

Dávkovanie:

10 gramov na každý 1m vodnej plochy.
Prípravok aplikujte dvakrát v priebehu sezóny. Optimálny termín aplikácie: jar-jeseň alebo podľa potreby v závislosti od množstva spodných usadenín.

Hodnotenia

0.0
0
0
0
0
0