Na čo môžete využiť prečistenú vodu z domácej ČOV?

Na čo môžete využiť prečistenú vodu z domácej ČOV?

Domová čistiareň odpadových vôd je alternatíva ku klasickej žumpe alebo septiku. Hodí sa všade tam, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu. Domáca ČOV zachytáva odpadovú vodu z domácnosti a odstraňuje z nej škodlivé látky, čím zabraňuje znečisteniu životného prostredia. Takto prečistenú vodu môžete opätovne využiť na viaceré účely v domácnosti. 

Čistička odpadových vôd a opätovné využitie odpadovej vody

Domáca čistička odpadových vôd je v porovnaní so žumpou ekonomicky úspornejším riešením. Okrem toho, že ušetríte na nákladoch za odvoz odpadovej vody, môžete prečistenú vodu aj recyklovať. Tým znížite spotrebu pitnej vody tam, kde nie je nevyhnutné použiť ju. Spôsobov, ako zaobchádzať s prečistenou vodou z ČOV je hneď niekoľko.

Čo s prečistenou vodou z domácej ČOV?

Prečistenú vodu z ČOV  môžete bezpečne vypustiť do potoka alebo rieky, prípadne do dažďovej kanalizácie. Možnosťou je tiež vypúšťanie do podzemných vôd cez vsakovaciu studňu. Vypúšťanie vody z ČOV musí byť v súlade s miestnymi legislatívnymi predpismi. Tie sa môžu meniť v závislosti od povahy pôdy, podložia a ďalších špecifických faktorov súvisiacich s miestom inštalácie.

Využitie prečistenej vody v domácnosti

Pred vypustením vody z ČOV do rieky alebo vsakovacej studne je možné vyčistenú vodu zbierať v zbernej nádobe. Do zbernej nádoby môžete zaviesť aj dažďovú vodu zo strechy. Takto zbieranú vodu môžete využiť na:

  • polievanie okrasnej záhrady a stromov,
  • zavlažovanie trávnikov,
  • umývanie áut či bicyklov,
  • dopĺňanie vody v jazierku,
  • umývanie záhradného nábytku a terás,
  • čistenie podláh v domácnosti,
  • splachovanie toalety,
  • stavebné práce, napríklad murovanie.

Na čo voda z ČOV nie je vhodná?

Prečistená voda by nikdy nemala byť používaná na zalievanie ovocia a zeleniny v záhrade. Je tiež na zváženie, či takúto vodu využijete na napúšťanie záhradných bazénov. Ak áno, bude potrebné ďalej ju ošetriť vhodnou bazénovou chémiou. Prečistená voda z ČOV je síce hygienicky nezávadná, no stále nejde o pitnú vodu. Využívaná by preto mala byť iba ako úžitková voda.

Starostlivosť o domácu čističku odpadových vôd

Tak ako každé zariadenie, aj domová čistiareň odpadových vôd si vyžaduje svoju údržbu. Voda v ČOV sa najčastejšie čistí biologicky, teda pomocou prospešných baktérií a mikroorganizmov. Baktérie pre domové ČOV urýchľujú proces rozkladu odpadových látok, odstraňujú zápach a zmenšujú objem kalu. Údržba domovej čistiarne bude jednoduchšia, keďže odkalovanie nebude potrebné vykonávať tak často.