Bioseptik.sk / Blog / Článok: Zvažujete domovú čističku odpadových vôd? Poradíme vám, ako vybaviť povolenie na ČOV
Zvažujete domovú čističku odpadových vôd? Poradíme vám, ako vybaviť povolenie na ČOV

Zvažujete domovú čističku odpadových vôd? Poradíme vám, ako vybaviť povolenie na ČOV

Hoci by sa tak mohlo zdať, verejná kanalizácia nie je vždy samozrejmosťou, a to obzvlášť v menších obciach či menej dostupných oblastiach. V takom prípade vám môže pomôcť práve domová ČOV, ktorej realizácia sa však nezaobíde bez potrebných povolení.

Zriadenie domovej čističky odpadových vôd so sebou prináša množstvo výhod, vrátane šetrnosti k vašej peňaženke i prírode. Netreba ale zabúdať na legislatívu a postupovať podľa určitých nariadení, vďaka ktorým bude vaša domová ČOV v súlade so zákonom a pripravená na použitie.

Pred realizáciou čističky musíte požiadať o rozhodnutie

Na to, aby ste mohli prevádzkovať domovú čističku odpadových vôd, je potrebné požiadať Obvodný úrad životného prostredia o vydanie vodoprávneho rozhodnutia o jej výstavbe. Úrad sa zaoberá ochranou podzemných a povrchových vôd a práve on rozhoduje o tom, aké podmienky musia byť splnené pre realizáciu domovej ČOV.

Obec, v ktorej plánujete výstavbu a užívanie domovej čističky odpadových vôd, musíte taktiež požiadať o územno-právne rozhodnutie. Predkladaná žiadosť by mala obsahovať vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, adresu príslušného obecného úradu, predmet veci, dátum, podpis a samotnú žiadosť o vydanie územno-právneho rozhodnutia na prevádzkovanie domovej ČOV. Súčasťou žiadosti musí byť aj projektová dokumentácia, prípadne hydrogeologický posudok od hydrogeológa či certifikáty použitých produktov.

Projektovú dokumentáciu môže vypracovať iba projektant s potrebným oprávnením alebo zameraním na projektovanie vodných stavieb. Je nevyhnutné, aby obsahovala technický popis čističky priamo od jej výrobcu rovnako ako technickú správu, pozdĺžny profil, situáciu, návrh toho, akým spôsobom bude riešené odvádzanie vyčistenej vody, informácie o uložení kanalizačných rúr z PVC a o prípadnej akumulačnej nádrži, ktorá môže, ale nemusí byť súčasťou domovej ČOV.

Kam možno odvádzať vyčistenú vodu?

Je len na vás, pre aký spôsob odvádzania prečistenej vody z čističky sa rozhodnete. Ak plánujete odvod do podzemia, teda do studne či potrubia, budete potrebovať vyššie spomínaný hydrogeologický posudok od oprávneného hydrogeológa.

Tento posudok musí zahŕňať charakteristiku stavebného miesta a objektov, hydrogeologické a inžiniersko-geologické pomery vášho pozemku, posúdenie parametrov skúmaného územia a vplyvu vyčistenej vody na kvalitu okolitých podzemných i povrchových vôd, ako aj návrh spôsobu kontroly stavu čističky spolu s prílohami obsahujúcimi detailné nákresy jám a podrobný opis územia plánovanej výstavby ČOV.

Povinnosti a podmienky výstavby a užívania domovej ČOV

Vodu z čističky odpadových vôd však môžete odvádzať tiež do povrchového toku, ako sú rieka alebo jazero. V takom prípade musíte požiadať o vydanie povolenia od správcu daného toku. Tým vám umožní vypúšťať doň prečistenú vodu z čističky. Okrem samotnej žiadosti, ktorá má podobnú formu ako žiadosť o územno-právne rozhodnutie, predkladáte takisto:

  • detailnú charakteristiku domovej ČOV. Tá obsahuje údaje ako sú jej veľkosť, kapacita, dodávateľ, garantované hodnoty zostatkového znečistenia a predpokladané kvantum vyčistenej vody,
  • nákres miesta umiestnenia čističky a zhodnotenie vplyvu odvádzanej vody na vodný tok,
  • návrh podmienok a rozsahu povolenia na vypúšťanie vody do toku podľa vodného zákona v zmysle § 21 ods. 1 písm. c).
  • certifikáty všetkých zariadení, ktoré plánujete využiť pri stavbe čističky,
  • správny poplatok vo výške 33 €.

Vaša žiadosť bola schválená. Čo teraz?

Príslušný úrad môže vašu žiadosť prijať, zamietnuť, pripomienkovať alebo požadovať doloženie chýbajúcej dokumentácie. Povolenie na odvádzanie vody z domovej čističky do povrchových vôd udeľuje orgán štátnej vodnej správy maximálne na 10 rokov. V prípade vypúšťania do podzemných vôd má povolenie platnosť 4 roky. Treba však pamätať na to, že predĺženie povolenia nie je automatické a treba oň úrad opätovne požiadať.

Okrem toho je nutné, aby ste po dokončení výstavby požiadali Úrad životného prostredia o kolaudačné rozhodnutie. Úrad tak rozhodne o tom, či domovú čističku odpadových vôd môžete používať a taktiež zadefinuje vaše povinnosti a za akých podmienok smiete čističku prevádzkovať.

Pri realizácii domovej ČOV musíte dodržiavať isté podmienky

Ako majiteľovi domovej čističky odpadových vôd vám vyplývajú z vodného zákona povinnosti, ako aj podmienky, ktoré je potrebné rešpektovať pri výstavbe a užívaní čističky.

  • Jedna osoba môže za jeden deň vyprodukovať maximálne 150 litrov odpadovej vody.
  • Množstvo vody sa meria pomocou vodomeru, prípadne vyššie uvedeným výpočtom, a teda 150 litrov za deň na osobu.
  • Akreditované laboratórium je povinné 2x ročne odobrať vzorky vyčistenej vody a výsledok poslať orgánu štátnej vodnej správy pre posúdenie jej kvality.

Či už sa rozhodnete pre odvádzanie prečistenej vody z domovej ČOV do podzemných alebo povrchových vôd, pamätajte, že každý váš krok musí byť v súlade so zákonom. Uistite sa, že máte všetky potrebné povolenia i dokumentáciu, vďaka ktorým budete môcť svoju domovú čističku odpadových vôd aj naďalej spokojne prevádzkovať a využívať.

S jej vyčistením vám v Bioseptik radi pomôžeme. Vyberte si z našej bohatej ponuky ekologických, biologických produktov pre žumpy, septiky a domové ČOV a udržiavajte vašu čističku v čo najlepšom možnom stave bez väčšej námahy.

Zdroje:

https://www.cov.sk/navody/ako-vybavit-povolenia-na-domovu-cov/ 

Čo je to bioremediácia a prečo by ste ju mali vyskúšať aj vy

Uvažujete nad efektívnym, finančne dostupným a bezpečným spôsobom odstraňovania odpadu, znečisťujúcich látok či toxínov z pôdy, vody a ďalších prostredí vo vašej domácnosti alebo firme? Výborným riešením pre vás môže ...

Získajte dotáciu na nádrž na dažďovú vodu

So zmenou klímy sa zvyšuje nevyhnutnosť obnovy rodinných domov, ktoré nie sú prispôsobené jej negatívnym dopadom. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má podporiť zelenú transformáciu najmenej 30-tisíc staršíc...

Chiptuning pre biologické čistiarne odpadových vôd

Chiptuning či tzv. ladenie chipom niekoľkonásobne zvyšuje efektivitu procesu čistenia biologických ČOV (čističiek odpadových vôd) i optimálnu kvalitu vypúšťania vody. Pomôcť vám môže práve vysokovýkonný nosič biofilmu...

Made with  by Midasto
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.