Filtrácia akvária: Druhy a vlastnosti filtračných médií

Filtrácia akvária: Druhy a vlastnosti filtračných médií

Akváriové filtre patria k najdôležitejším zariadeniam potrebným na správne fungovanie umelých vodných nádrží. Podmienky prostredia, ktoré vaše akvárium vyžaduje, ako aj jeho veľkosť určujú, aký typ média je vhodné použiť. Správne zvolené filtračné médium upravuje biologické a chemické prostredie vody tak, aby bolo akvárium priateľské pre vývoj rastlín, rýb a iných organizmov. 

Existuje viacero druhov akváriových filtrov – vonkajšie, vnútorné, povrchové či také, ktoré využívajú reverznú osmózu. Okrem samotného filtra je dôležité aj filtračné médium do akvária, ktoré pracuje na odstraňovaní nečistôt a chemických látok, vznikajúcich vo vode. Rôzne filtračné médiá slúžia na viaceré druhy filtrácie. Ide o mechanickú, biologickú, chemickú a viacúčelovú filtráciu, ktoré kvôli potrebám vášho akvária môžete rôzne kombinovať. 

Mechanická filtrácia akvária

Mechanická filtrácia odstraňuje z vody viditeľné a hmatateľné nečistoty. Mechanické filtračné médium by malo byť vo filtri umiestnené ako prvé. Všetka voda by mala prísť do styku s touto časťou filtra skôr, ako sa dostane k biologickému alebo chemickému filtračnému médiu. Mechanické médium odstraňuje väčšie nečistoty, čím eliminuje upchatie v iných častiach filtra. Na mechanickú filtráciu sa používa niekoľko typov médií.

Špongiové médium

Môže byť účinné nielen v prípade mechanickej, ale aj biologickej filtrácie. Filtračná špongia alebo pena sa upevní do čerpacej trubice, prívod vzduchu vytvorí v trubici prúd vody a špongia zachytáva biologické nečistoty. Špongia môže vytvárať plochu pre nitrifikačné baktérie, ťažkosti však môžu nastať pri upchávaní špongie, čím sa znižuje prietok vody.

Filtračná vlna

Filtračná vlna do akvária funguje rovnakým spôsobom ako špongia, tieto dve možnosti sa spolu často kombinujú. Hlavnými výhodami sú nízka cena a dostupnosť. Vlna sa zvyčajne predáva vo veľkých kotúčoch, ktoré si môžete nastrihať podľa potreby. Menšou nevýhodou môžu byť uvoľnené vlákna vlny zachytené v ďalších častiach filtra, zvyčajne však nespôsobujú problémy.

Filtračné dosky

Filtračné dosky do akvária sa vyrábajú z buničiny, niekedy aj v spojení s kremelinou. Výhodou filtračných doštičiek je, že odfiltrujú aj menšie čiastočky, dokonca aj parazity a mikroorganizmy vo vode. Dosky sa umiestňujú jedna za druhú, od dosky s najmenšou hustotou na začiatku toku vody, až po veľmi hustú doštičku na konci.

Biologická filtrácia akvária

Biologická filtrácia predstavuje udržiavanie správneho množstva užitočných baktérií vo vode. Odpad produkovaný rybami vytvára vo vode toxíny, hlavne amoniak. Pomocou biologickej filtrácie dokážete amoniak premeniť na dusitany a následne na dusičnany. Nitrifikačné baktérie odstraňujú z vody toxický amoniak a dusitany. Biologická filtrácia sa umiestňuje za mechanickú.

Plastové nosiče

Plastové nosiče vytvárajú ideálne prostredie na rozvoj prospešných baktérii. Umiestňovať sa môžu do filtra s ďalšími druhmi filtračných médií alebo do samostatného filtra, ktorý sa označuje ako Biofilter. Nosič chráni baktérie pred mechanickými vplyvmi a zároveň je úplne bezpečný pre život v akváriu. Na trhu sú dostupné rôzne plastové loptičky, vhodnou voľbou je aj filtračné médium Biochip s veľkou hustotou. 


Piesok

Pieskový filter do akvária slúži na vykonávanie mechanickej a biologickej filtrácie. Jemný piesok je dobrý mechanický filter, z čoho vyplýva častá potreba preplachovania, zvyčajne pomocou automatického preplachového cyklu. Biologická filtrácia sa vykonáva veľmi efektívne pomocou tenkého tvrdého biofilmu, ktorý sa vytvára na časticiach piesku. Pieskové filtre sa používajú vo veľkých nádržiach s vodou, pri domácom použití môžu byť nepraktické.

Chemická filtrácia

Počas bežnej prevádzky akvária vzniká nielen tuhý odpad, ale aj rôzne chemické látky, ktoré je potrebné z vody odstrániť. Účelom chemickej filtrácie je neutralizovať v akváriu potenciálne nebezpečné látky. Chemická filtrácia dokáže odstrániť aj nebezpečné toxíny, ktoré by mohli vo väčších množstvách ublížiť rybám aj rastlinám v akváriu. Chemické filtračné médium sa do filtra umiestňuje ako posledné.

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie je potrebné pravidelne vymieňať kvôli jeho krátkej životnosti. Aktívne uhlie absorbuje množstvo rozpustených znečisťujúcich látok, ako sú chloramin a chlór, triesloviny (ktoré farbia vodu) a fenoly (ktoré spôsobujú zápach). Pomôže to zabrániť tomu, aby voda v akváriu časom zožltla. Nedokáže však odstrániť amoniak ani dusičnany. Ide o obľúbené a široko dostupné filtračné médium.

Zeolit

Zeolity sú vysoko absorpčné porézne minerály, ktoré sú zložené prevažne z oxidu kremičitého a hliníka. Sú užitočné kvôli svojej schopnosti zachytávať a zadržiavať rôzne nežiaduce materiály, podobne ako špongia absorbuje vodu. Zeolit ​​vyrobený na použitie v sladkovodných akváriách ľahko absorbuje amoniak. Je však dôležité vedieť, že ​​neodstraňuje všetky nežiaduce toxíny a nasýti sa pomerne rýchlo, takže ho treba pravidelne meniť.

Každé filtračné médium do akvária prináša množstvo užitočných vlastností, no každé má aj svoje nedostatky. Výber toho najlepšieho závisí od typu akvária a množstva odpadu, ktoré vo vode vzniká. Pri výbere filtračného média zohľadnite aj náročnosť na údržbu. Kombinácia všetkých troch typov filtrácie je dôležitá aj pri tých najmenších akváriách, rozhodne ju preto nezanedbávajte.