Žumpy, septiky a domové ČOV

Užitočné baktérie a enzýmy pre žumpy rozkladajú organické látky a odstraňujú nepríjemný zápach. Znižujú množstvo kalu a usadenín, ktoré ovplyvňujú objem odpadovej nádrže. Vďaka používaniu baktérií ušetríte na nákladoch na vyvážanie a čistenie nádrže. Pôsobením baktérií a ich tvorených enzýmov dochádza ku skvapalneniu pevného organického odpadu, ktorý sa zmení v nezapáchajúcu kvapalinu. Kvapalinu možno neskôr bez problémov čerpať, nedochádza k upchávaniu kanalizácie ani prípadných trativodou.

Načítávanie...