Bioseptik.sk / Blog / Článok: Získajte dotáciu na nádrž na dažďovú vodu
Získajte dotáciu na nádrž na dažďovú vodu

Získajte dotáciu na nádrž na dažďovú vodu

So zmenou klímy sa zvyšuje nevyhnutnosť obnovy rodinných domov, ktoré nie sú prispôsobené jej negatívnym dopadom. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky má podporiť zelenú transformáciu najmenej 30-tisíc starších rodinných domov, pričom príspevok budete môcť použiť napríklad aj na akumulačné nádrže na dažďovú vodu. 

Dotačný projekt financovaný z Plánu obnovy a odolnosti realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spadá pod Ministerstvo životného prostredia SR. Cieľom investície je v rokoch 2022 – 2026 zlepšiť energetickú hospodárnosť celkovo aspoň 30-tisíc starších rodinných domov. Tá zahŕňa výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody, výmenu okien či tepelnú izoláciu budov pre zníženie spotreby energie a postupné aplikovanie adaptačných opatrení, ktoré prispejú ku zmene klímy. 

V súčasnosti sú zverejnené aktualizované podmienky pre získanie príspevku na obnovu rodinných domov, avšak ich podoba nemusí byť konečná. Ministerstvo totiž plánuje oficiálne zverejnenie prvej výzvy na jeseň 2022, kedy budú vyhlásené definitívne platné požiadavky. O dotáciu budete môcť požiadať až po zverejnení výzvy, a to online prostredníctvom informačného systému alebo osobne v regionálnej kancelárii Slovenskej agentúry životného prostredia.

Na čo je presne určená investícia

Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, pričom finančné prostriedky musia byť investované do roku 2026. Príspevok bude možné použiť na zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budovy, inštaláciu obnoviteľného zdroja energie, vybudovanie zelenej strechy či akumulačných nádrží na dažďovú vodu, inštaláciu tieniacej techniky, odstránenie azbestu i na prípravu sprievodnej dokumentácie.

V súvislosti so zásobníkmi na zadržiavanie dažďovej vody sa dotácia vzťahuje na:

  • podzemnú nádrž s objemom do 3 m3 (vrátane čerpadla)
  • podzemnú nádrž s objemom nad 3 m3 (vrátane čerpadla)
  • nadzemnú nádrž bez čerpadla 
  • nadzemnú nádrž s čerpadlom

Okrem budovania akumulačných zásobníkov má byť teda medzi oprávnené výdavky obnovy rodinného domu zaradená aj kúpa čerpadla. To platí pre nákladnejšie podzemné nádrže na dažďovú vodu rovnako ako pre nadzemné zásobníky.

Kto môže požiadať o poskytnutie príspevku

O dotáciu na obnovu domu môže žiadať fyzická osoba, ktorá je na základe listu vlastníctva evidovaná ako vlastník, bezpodielový spoluvlastník alebo podielový spoluvlastník rodinného domu. Ak je vlastníkom viacero osôb, žiadateľ musí disponovať súhlasom všetkých spoluvlastníkov. 

Pod fyzickou osobou sa rozumie občan členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území SR spôsobilý na právne úkony, ktorý nebol právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru, nemá evidované nedoplatky na daniach ani na sociálnom a zdravotnom poistení a voči ktorému nie je vykonávaná exekúcia.

Budovy, na ktoré sa vzťahuje dotácia

Finančné prostriedky je možné požiadať iba na obnovu budovy, ktorá je na liste vlastníctva vedená ako „rodinný dom“ nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, využívaný prevažne na bývanie a postavený pred rokom 2013.

Príspevok na nádrž na dažďovú vodu

Taktiež musí byť v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte kategorizovaný ako „rodinný dom“ podľa zákona č. 555/2005 Z. z. a počet bytových jednotiek nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 3, pretože v tom prípade by už išlo o bytový dom. Energetickú hospodárnosť domu pred obnovou vyhodnocuje odborne spôsobilá osoba v projektovom energetickom hodnotení či energetickom certifikáte.

Predbežné podmienky výzvy uvádzajú, že renováciou musí prísť k úspore primárnej energie najmenej o 30 % oproti spotrebe energie pred obnovou a jej súčasťou musí byť minimálne jedno opatrenie súvisiace so zlepšením tepelnotechnických vlastností rodinného domu, a teda zateplenie obvodového alebo strešného plášťa, podlahy v podkroví bez vykurovania, stropu v nevykurovanom suteréne alebo podlahy na teréne či výmena otvorových konštrukcií.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov

Maximálna výška podpory predstavuje podľa aktualizovaných podmienok podpory 19 000 eur. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia môžu požiadať o 95 % príspevok na obnovu rodinného domu, pričom DPH z dotácie hradí štát. Podmienkou je minimálna úspora energií 30 %. Štandardná skupina žiadateľov môže získať 60 % dotáciu. DPH bude v tomto prípade hradiť žiadateľ a úspora energií sa musí pohybovať v rozmedzí od 30 – 60 %.

Výška príspevku nesmie prekročiť:

a) 14 000 eur v prípade projektov, ktorým sa podarí dosiahnuť úsporu primárnej energie na úrovni 30 – 60 % oproti stavu pred realizovaním obnovy,

b) 19 000 eur v prípade projektov s úsporou primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a poskytnutou dotáciou hradí prijímateľ podpory. Tá môže byť použitá na jedno opatrenie alebo kombináciu viacerých, pričom náklady na obnovu budú prijímateľovi dotácie preplatené po kompletnom zdokladovaní realizovanej obnovy alebo priebežne. 

Dotácia pre akumulačné zásobníky na dažďovú vodu

Celkovú výšku podpory pre vybudovanie akumulačnej nádrže na zadržiavanie dažďovej vody ovplyvňuje viacero faktorov. Výška nákladov totiž závisí od použitých technológií, objemu zásobníka i realizačných prác. Maximálna výška uznateľných nákladov predstavuje pre podzemné nádrže nad 3 m3 2 430 eur, pre podzemné zásobníky do 3 m3 2 250 eur, pre nadzemné nádrže s čerpadlom 190 eur a pre nadzemné zásobníky bez čerpadla 140 eur.

Obnovu je podľa aktualizovaných podmienok podpory potrebné ukončiť v prípade projektov, ktoré podliehajú stavebnému konaniu, do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu a v prípade projektov, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu, do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti.

V prípade, že spĺňate požiadavky pre získanie finančných prostriedkov na obnovu rodinného domu a zvažujete vybudovanie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu vám určite odporúčame požiadať o dotáciu. Vďaka nej nielenže pokryjete určitú výšku vašich nákladov, ale takisto prispejete ku zmierneniu klimatickej krízy a zelenej obnove vášho domova. Pre viac informácií navštívte webovú stránku dotačného projektu Slovenskej agentúry životného prostredia.


Zdroje: 

https://obnovdom.sk/ 

https://www.voda-portal.sk/Dokument/prispevky-na-nadrze-na-dazdovu-vodu-101495.aspx 


Zvažujete domovú čističku odpadových vôd? Poradíme vám, ako vybaviť povolenie na ČOV

Hoci by sa tak mohlo zdať, verejná kanalizácia nie je vždy samozrejmosťou, a to obzvlášť v menších obciach či menej dostupných oblastiach. V takom prípade vám môže pomôcť práve domová ČOV, ktorej realizácia sa však ne...

Čo je to bioremediácia a prečo by ste ju mali vyskúšať aj vy

Uvažujete nad efektívnym, finančne dostupným a bezpečným spôsobom odstraňovania odpadu, znečisťujúcich látok či toxínov z pôdy, vody a ďalších prostredí vo vašej domácnosti alebo firme? Výborným riešením pre vás môže ...

Chiptuning pre biologické čistiarne odpadových vôd

Chiptuning či tzv. ladenie chipom niekoľkonásobne zvyšuje efektivitu procesu čistenia biologických ČOV (čističiek odpadových vôd) i optimálnu kvalitu vypúšťania vody. Pomôcť vám môže práve vysokovýkonný nosič biofilmu...

Made with  by Midasto
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.