5 najčastejších problémov spojených s čističkou odpadových vôd

5 najčastejších problémov spojených s čističkou odpadových vôd

Správne nainštalovaná čistička odpadových vôd by mala fungovať bez problémov a vyžadovať len minimálny zásah majiteľa. Problémy sa však môžu vyskytnúť bez ohľadu na to, ako dôsledne dbáte na údržbu domácej ČOV. Pozrime sa na niekoľko bežných problémov s čistiarňami odpadových vôd a na známky toho, že niečo nefunguje tak, ako by malo.

Veľké alebo malé množstvo kalu v ČOV

Nedostatočné odkalovanie systému spôsobuje vysoký mrak kalu v nádrži. Spôsobiť ho môže tiež zvýšenie objemu pritekajúcej vody, po ktorom je možné, že sa kalový mrak zväčší a začne unikať do odtoku. Riešením je častejšie odťahovanie prebytočného kalu alebo využitie biologických prípravkov, ktoré jeho objem zmenšujú, napríklad Sanidenn pre domáce ČOV. V prípade nedostatočného množstva kalu čistička nepracuje na plný výkon a voda odchádza z čističky nedostatočne vyčistená.

Nedostatok kyslíka v systéme

O rozklad odpadových látok v čističke sa starajú baktérie, ktoré pre svoj život potrebujú dostatok kyslíka. Krátkodobé výkyvy nemusia spôsobiť komplikácie, no dlhodobo nízka koncentrácia kyslíka v nádržiach môže viesť k zhoršeniu odtokových parametrov a tvorbe peny na hladine. Nedostatok kyslíka môže vzniknúť pri prekročení kapacity čističky alebo jej preťažení, ako aj zanesením prevzdušňovacích elementov, ktoré bude potrebné prečistiť.

Prekročenie kapacity domovej čističky

Kapacita domovej čističky odpadových vôd musí zodpovedať skutočnému počtu osôb v domácnosti. Ak sa rozhodnete pre čističku s menšou kapacitou, snaha ušetriť môže spôsobiť ťažkosti s jej prevádzkou. Príliš veľké množstvo odpadovej vody spomaľuje procesy rozkladu a nahromaždené splašky môžu začať zapáchať. Vysoký prísun vody v krátkom časovom úseku môže dokonca spôsobiť vyplavenie užitočných baktérií von z čističky. V takomto prípade bude potrebná nová násada mikroorganizmov.

Problémy so zápachom ČOV

Správne fungujúcu ČOV charakterizuje „vôňa“ rybníka. Ak je voda z odtoku číra a bez hnilobného zápachu, činnosť zariadenia je v poriadku. Príčinou zápachu vychádzajúceho z čističky je najčastejšie samotný kal. Aby rozkladné procesy prebiehali tak, ako majú, musí byť čistička dostatočne prevzdušnená. Ak vás trápi zápach z domácej čističky odpadových vôd, vyskúšajte biologický prípravok Biofos Professional. Nielen že odstráni nepríjemný zápach, no zároveň urýchľuje proces rozkladu organických látok a zabezpečuje úsporu nákladov na vyvážanie a čistenie nádrže.

Znížená funkcia čističky kvôli chemikáliám v odpadovej vode

Chod domácej ČOV ovplyvňujú aj látky, ktoré vypúšťate do odpadovej vody. Do potrubia by ste nemali vylievať olej, ktorý je častou príčinou usadenín a zápachu, ani splachovať nerozložiteľné predmety, ako napríklad vlhčené utierky. Súčasťou starostlivosti o domácu čističku odpadových vôd je tiež výmena agresívnych čistiacich prípravkov za eko drogériu. Biologicky odbúrateľné alternatívy čistiacich prostriedkov neškodia baktériám v čističke tak, ako silné chemikálie. Veľké množstvo antibakteriálnych či antimikrobiálnych prípravkov môže zlikvidovať kolóniu baktérií.